APLIKACE

B2A ÚDRŽBA

Řešení pro digitalizaci facility managementu
Aplikace slouží pro jakoukoliv plánovanou, opakovanou nebo urgentní údržbu v rámci firmy. Od oprav strojů přes správu nemovitostí až po dozor nad vozovým parkem. Šetří čas, napomáhá k efektivnímu rozdělování práce, eliminuje nadužívání papíru a slouží k rychlé výměně, zaznamenávání a sdílení informací.
Mód údržbář - plán údržby pro konkrétního
člověka
Mód zařízení - plán údržby pro konkrétní
zařízení
Evidence použitých náhradních dílů
Rychlá on-line distribuce požadavků na údržbu v případě poruchy
Komunikace s ERP systémem v reálném
čase
Vykazování odvedené práce on-line z terénu
Uživatelský komfort a intuitivní ovládání

Funkce a procesy v aplikaci

Údržbáři jsou neustále v pohybu, sběr dat formou online poznámek či fotodokumentace ať už z terénu nebo přímo z výroby jsou vždy aktuální, jasné a stručné. Rychlá distribuce dat ze systému k údržbáři a zpět představuje základ skutečně efektivní práce. K tomuto účelu slouží iPad s jednoduchou aplikací nahrazující dříve těžko uspořádatelnou komunikaci z několika zdrojů. Všechny nezbytné materiály k výkonu práce má údržbář kdykoliv k dispozici na dva kliky, ať už se jedná o elektronickou verzi potřebných dokumentů a manuálů, anebo 3D vizualizace strojů.
Hlavní funkce a výhody
 • Aplikace ukazuje detailní popisy jednotlivých úkolů, osobu, která je za provedení úkolu odpovědná i detailní popis spravovaného zařízení.
 •  Během údržby je možné k danému úkonu pořizovat online fotodokumentaci a multimédia včetně poznámek.
 • Odpracovaný čas údržbář zaznamenává na kartě Evidence úkonu, záznam o zahájení a zakončení práce je ihned zaslán do ERP.
 • Systém dokáže na základě odpracovaného času a hodinové sazby provést přesný přepočet evidence práce na mzdu.
 • Je možné evidovat spotřebu náhradních dílů, která je propojena se skladovými zásobami.
 • Variabilní karty majetku lze obsahově přizpůsobit a navázat na jakýkoliv předmět či zařízení.
 • Aplikace zobrazuje k jednotlivým zařízením také přehled již provedených, aktuálních a plánovaných úkolů, údržbáři si tak můžou prohlédnout všechny informace, které jsou na daném zařízení zaevidovány i ty, které jsou plánované v budoucnu.
Další funkcionality
 • funkce změny řešitele
 • funkce přidání nového úkolu údržby na daném
  zařízení
 • změna stavu úkolu vč. poznámky
 •  notifikace o všech změnách v rámci jednotlivých úkolů

Napište nám

Kontaktujte nás

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
crosscheckmark-circlelayers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram