APLIKACE

B2A TASKMAN

DIGITALIZACE KANCELÁŘSKÉ AGENDY
Od onboardingu zaměstnance přes zavádění nového produktu až třeba po vyřízení stavebního povolení - Taskman s přehledem zkoriguje téměř jakýkoliv proces. 
Práce v kanceláři bez zbytečného stresu
Digitalizace jakéhokoliv procesu
Jednoduchá integrace s ERP systémy
Odstranění neefektivní komunikace
Pro vedení opakovaných činností nad
procesy se sadami úkolů
Propojení výrobních a kancelářských
procesů
v jeden funkční celek

Funkce a procesy v aplikaci

Aplikace TaskMan výrazně zjednodušuje workflow kancelářské práce. Svou logiku zakládá na silné zkušenosti z výrobního prostředí. Umožňuje jednoduše definovat opakující se procesy a zajistit jejich efektivní průchod celou organizací. Omezuje nadbytečné kroky, papírování i neefektivní komunikaci. Je ideální pro týmovou práci s vícečetnými úkoly. Hlídá a validuje plnění podmínek k ukončení úkolu, zobrazuje celou historii projektů a umožňuje real time komunikaci mezi členy týmu s možností sdílet soubory, fotky i videa
Pro management
 • zrychlení onboardingu
 •  minimalizace agendy zadávání práce
 •  efektivní spolupráce se členy týmu z kanceláře i mimo ni
 •  digitalizace procesů
 • získání, digitalizace a přenos firemního a zaměstnaneckého know-how
 • snížení nákladů na lidské zdroje k řešení a hlídání procesů
 • nástroje pro určení cen procesů
 • rychlá dohledatelnost informací
Pro zaměstnance
 • práce a kooperace s týmem odkudkoliv
 • přirozené uživatelské prostředí
 • odstranění neefektivní komunikace - mailů, telefonů, osobní komunikace
 • digitalizace a snadná dohledatelnost komunikace mezi uživateli
 • získání a přenos know-how
 • uvolnění mentální kapacity
 • automatická evidence práce
Přehled funkcionalit
 • veškerá komunikace real time (pokud něco změníte, kolegové se to hned dozví)
 • web, iPhone, iPad, Apple Watch
 • jednoduché prostředí pro definici úkolů, procesů a řešitelů
 • jednotlivé úkoly jsou přiřazené pod procesy
 • chytré postfunkce na pozadí řídí navazující úkoly
 • definice a zadávání výstupních dat (práci odevzdáváme přímo v aplikaci, bez mailů apod.)
 • validace plnění podmínek k ukončení úkolu
 • komentáře s možností sdílení souborů, fotek a videí
 • časová osa pro přehlednost a veškerou historii úkolů
 • evidence času u konkrétních úkolů a řešitelů
 • možná integrace na ostatní systémy, informační systémy, produktová a finanční data
 • API možnost napojení
 • ideální pro zlepšování procesů organizace
 • proces se dá vytvořit nad jakoukoli datovou entitou (produkt, člověk, projekt, technologický postup apod.)
 • přizpůsobitelné dle vašich potřeb

Napište nám

Kontaktujte nás

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
crosscheckmark-circlelayers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram