DIGITALIZACE VÝROBY

Odzkoušené a oceňované aplikace s maximálním zaměřením na potřeby jejich uživatelů. Prokazatelně zvyšují efektivitu práce, eliminují chyby ve výrobě a odbourávají bariéry v komunikaci mezi pracovníky. Bez jakýchkoli informací navíc podávají informace v reálném čase a pouze relevantní pro danou pracovní činnost a pozici. To vše v napojení na přední ERP systémy.

B2A PRACOVIŠTĚ

Aplikace B2A Pracoviště poskytuje pracovníkům ve výrobě vždy aktuální plán práce včetně všech informací nezbytných k jejímu výkonu. Umožňuje zadávat do ERP informace o započetí práce a odepisovat výrobní operace. Zároveň slouží jako nástroj pro konkrétní i obecnou komunikaci s pracovníkem.

B2A KONTROLOR

Aplikace slouží k dokumentaci záznamů o provedených kontrolách, včetně pořízení fotografií a evidence neshod. Pro efektivní využití je vhodné, aby operace kontroly kvality byly součástí technologického postupu a existovaly k nim operace na výrobním příkazu, pro které je možné provést zahájení a odpis práce. V opačném případě řešíme způsob evidence individuálně podle konkrétních potřeb našich zákazníků.

B2A MISTR

Aplikace se zaměřuje na práci mistra ve výrobě. Přináší přehled o aktuálním stavu výroby, možnost jednoduchého rozdělování práce bez nutnosti osobní konzultace i technologickou podporu pro pracovníky. Vzájemně propojuje lidi a činnosti s ERP a napomáhá zefektivnit celkové workflow postupů ve výrobě.

B2A SKLAD

Aplikace pro digitální řešení skladové evidence vede ke zrychlení a zefektivnění veškerých evidenčních činností prováděných v procesu skladových operací. Nahrazuje papírovou administrativu čtečky a práce s dvouřádkovými čtečkami a využívá intuitivního uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro iPad. Výsledkem je jednoduché a efektivní vytváření skladových dokladů, provádění inventur a realizace další skladové agendy.

B2A NAMĚŘENÉ HODNOTY

Aplikace pro digitální řešení skladové evidence vede ke zrychlení a zefektivnění veškerých evidenčních činností prováděných v procesu skladových operací. Nahrazuje papírovou administrativu čtečky a práce s dvouřádkovými čtečkami a využívá intuitivního uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro iPad. Výsledkem je jednoduché a efektivní vytváření skladových dokladů, provádění inventur a realizace další skladové agendy.

B2A MONTÁŽE

Mobilní aplikace pro zařízení Apple iPad zajišťuje pracovníkům montáží přehled nad všemi důležitými dokumenty a informacemi nezbytnými pro výkon jejich práce. Na jednom místě najdou aktuální pracovní plán, budoucí zakázky, informace pro realizaci jednotlivých montáží, výkaz odvedené práce i evidenci nedostatků. Zakázku můžou doplnit o fotodokumentaci a předávací protokol jednoduše vygenerovat.

Referenční projekty

Kompatibilita

a další ERP systémy

Napište nám

Kontaktujte nás

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
crosslayers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram