B2A PRACOVIŠTĚ

Aplikace B2A Pracoviště poskytuje pracovníkům ve výrobě vždy aktuální plán práce včetně všech informací nezbytných k jejímu výkonu. Umožňuje zadávat do ERP informace o započetí práce a odepisovat výrobní operace. Zároveň slouží jako nástroj pro konkrétní i obecnou komunikaci s pracovníkem.
Ekologická bezpapírová výroba
Vždy aktuální plán
práce výrobního pracovníka
Rychlá on-line distribuce změn
ve výrobním plánu a výrobních podkladech
Komunikace s ERP systémem
v reálném čase
Intuitivní uživatelské rozhraní

Funkce a procesy v aplikaci

Přihlášení pracovníka

Přihlásit se může každý pracovník s aktivním uživatelským účtem a přihlašovacími údaji. Celkové workflow všech souvisejících procesů ve výrobě je díky tomu mnohem efektivnější.

Započetí práce a její odpis

Pracovník zaznamenává zahájení práce a zakončení práce na výrobní operaci, které je ihned zasláno do ERP. Stejně jako případné zahájení a ukončení prostoje.

Zobrazení fronty práce

V případě, kdy jsou výrobní příkazy nebo operace plánovány na konkrétní výrobní pracoviště nebo pracovníky, zobrazuje fronta práce výrobní příkazy tak, jak jsou naplánovány v ERP (včetně zohlednění priorit). Pracovník tak přesně vidí, na kterém výrobním příkazu má zrovna pracovat.

Zobrazení výrobní dokumentace

Ke každému výrobnímu příkazu má pracovník k dispozici výrobní dokumentaci. Dokumenty jsou umístěny buď v ERP, nebo v externích systémech.

Načtení výrobního příkazu z čárového kódu

Fotoaparát mobilního zařízení jednoduše naskenuje výrobní příkaz pomocí čárového nebo QR kódu.

Informace o výrobní operaci

Při klepnutí na konkrétní operaci výrobního příkazu se zobrazí podrobnější informace

Informace o výrobním příkazu

Informace o výrobním příkazu zobrazují data relevantní pro konkrétního výrobního pracovníka.

Seznam materiálu a nářadí pro výrobní operaci

V odpovídající záložce je zobrazen seznam nářadí i vstupního materiálu z ERP včetně jeho plánovaného a vydaného množství.

Seznam výrobních operací

V detailu každého výrobního příkazu je seznam jednotlivých výrobních operací včetně všech detailů.

Časová osa výrobní operace

Obdoba časové osy výrobního příkazu pouze s tím rozdílem, že zobrazuje události, které se vážou pouze k dané operaci

Seznam materiálu, nářadí a sériových čísel

V detailu výrobního příkazu je seznam předepsaného nářadí, vstupního materiálu z ERP včetně jeho plánovaného a vydaného množství i nezbytných sériových čísel.

Konto pracovníka

V této sekci má pracovník k dispozici náhled na provedené odpisy práce včetně zobrazení mzdy, kterou je daný odpis ohodnocen. Pro každý den je zobrazena součtová tabulka s časem odpracovaným na operacích s normovou a časovou mzdou.

Časová osa výrobního příkazu

Časová osa mapuje celý životní cyklus výrobního příkazu. Mistrovi poslouží pro přehled o aktuálním stavu a pracovníkům pro ověření, zda se vše propsalo do ERP.

Napište nám

Kontaktujte nás

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
crosslayers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram