RAY SERVICE, a.s.

Ray Service, a.s. je česká výrobně obchodní společnost poskytující komplexní řešení v oblasti výroby kabelových svazků a dalších elektromechanických komponent. Mezi klienty společnosti patří zákazníci jako Airbus, Boeing nebo ŠKODA Motorsport. Dvacet let zkušeností v oboru a intenzivní rozvoj daly vzniknout silné moderní společnosti, jež je spolehlivým a vyhledávaným partnerem na nadnárodní úrovni.

Praxe a problematika

V Ray Service byly pečlivě evidovány časy zahájení a ukončení výrobních operací prostřednictvím obvyklých terminálů pro čtení čárových kódu. Neustále rostoucí počet výrobních mechaniků a velmi podrobně struktorované technologické postupy s sebou nesly nemalou časovou režii na samotnou evidenci výrobních operací. Nabízel se prosor tento neefektivní čas eliminovat.

Oblastí, která velmi úzce souvisí s výrobou, je samotné plánování výrobních kapacit. S rostoucím počtem mechaniků a zakázek začal být dosavadní systém plánování výroby nedostačující, protože neúměrně rostly časové nároky na veškerou související agendu.

Samostatnou kapitolou, která má ale jednoznačnou návaznost na evidenci výrobních operací, pak byla evidence kontroly kvality. V této oblasti se rovněž nabízelo provést procesní úpravy a to zejména v otázce vytváření záznamů o kontrole v reálném čase a s přímou návaznosti na jednotlivá pracoviště.

B2A řešení

Ve společnosti Ray Service jsme postupně implementovali několik aplikací našeho ekosystému B2A Digitální výroba a to v přímém propojení s populárním ERP Helios Orange.

Aplikace pro pracoviště

B2A Aplikace pro pracoviště přinesla požadovanou eliminaci papíru s technologickými postupy a zcela změnila proces evidence výrobních operací. Každý pracovník ve výrobě je vybaven tabletem, přes který eviduje jednotlivá započetí a odpis výrobních operací. Velmi komfortně je možno evidovat i jakýkoli prostoj ve výrobní činnosti. Samozřejmostí je zobrazení výrobní dokumentace, použitého nářadí a nahlédnutí do svého pracovního výkazu.

Aplikace B2A Pracoviště

Aplikace pro plánování výroby

B2A Aplikace pro plánování výroby poskytuje náhled do výrobních kapacit jednotlivých business units. Díky možnosti nastavení parametrů každé jednotlivé směny, reflektuje kapacitní plán aktuální možnosti výroby a porovnává je s doposud provedenými odpisy práce. Veškerá data jsou čtena a zapisována přímo do ERP Helios Orange, neexistují excel tabulky.

Aplikace pro kontrolora

B2A Aplikace pro kontrolora pak řeší kompletní evidenci kontroly kvality včetně fotodokumentace a statistických výstupů. Data jsou zaznamenávána z tabletu a zapisována přímo do ERP. Díky propojení s Aplikací pro pracoviště a systému notifikací o zjištěných neshodách a hlášení o podezření na vadný kus se výrazně zefektivňuje distribuce těchto informací mezi jednotlivými pracovníky.

Aplikace B2A Kontrolor

Přínos

Cílem každé implementace B2A Digitální výroba je zefektivnit procesy, učinit je snadno škálovatelnými a eliminovat duplicitu informací. Každá aplikace musí zapadat do procesní mozaiky zákazníka a přinášet jednoznačnou přidanou hodnotu.

Díky velmi dobře nastaveným procesům ve výrobě Ray Service mohl být potenciál implementovaných mobilních a webových aplikací využit do posledního detailu. Přínosy v kontextu úspory času, eliminace chyb vlivem lidského faktoru a zefektivnění distribuce informací jsou nesporné a jednoznačně měřitelné.

Prohlédněte si další případové studie

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram