LOKOTRAIN s.r.o.

Informační systém pro železniční dopravce

Společnost LokoTrain s.r.o. poskytuje kompletní služby železničním dopravcům od pronájmu moderních lokomotiv, přes pronájem výkonu strojvedoucích až po kvalitní, rychlé a cenově dostupné vzdělávání v oblasti drážní dopravy.

Praxe a problematika

Poptávka po výkonech strojvedoucích se vyznačuje značnou dynamikou, vše se rychle mění a na každý požadavek je nutno reagovat v co nejkratším čase a vždy při tom zohledňovat striktní pravidla pro zajištění bezpečnosti provozu na železnici. S počtem strojvedoucích, hnacích vozidel, zákazníků a rozšířením do dalších zemí pak extrémně roste komplexnost informací a všech rozhodovacích procesů. Společnost LokoTrain svým úspěšným růstem dospěla přesně do bodu, kdy se zavedení specializovaného řešení stalo nutností.

B2A řešení

Oblast železniční přepravy se, kromě konzervativnosti odvětví samotného, vyznačuje značnou geografickou roztříštěností informací. Jedná se tedy o ukázkový příklad prostředí, kde lze s velkou přidanou hodnotou aplikovat moderní mobilní technologie a práci s daty v reálném čase.

Vyvinuli jsme unikátní informační systém pro dopravce, který zohledňuje veškerá specifika železniční přepravy včetně evidence traťových úseků a oprávnění strojvedoucích na dané úseky. Veškeré plánování zakázek a alokace strojvedoucích nyní probíhají prostřednictvím tohoto systému. Sběr dat o aktuální pozici a výkonu strojvedoucích pak zajišťuje speciální mobilní aplikace na tabletu, která tvoří klíčový pracovní nástroj strojvedoucího.

Přínos

Strukturovaná data o zakázkách, strojvedoucích a jejich výkonech, centrálně evidovaná v informačním systému a aktualizovaná v reálném čase z terénu, razantně redukují čas nutný k řešení požadavků v rámci všech pracovních pozic od dispečerů, přes strojvedoucí až po účetní.

Zavedení informačního systému a mobilní aplikace pro strojvedoucí přináší v neposlední řadě možnost škálovatelného růstu společnosti, co do počtu strojvedoucích, zakázek a trhů bez neúměrného navyšování administrativního aparátu.

Prohlédněte si další případové studie

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram