EGOÉ KOVO a.s.

Výrobní společnost egoé kovo a.s. je výrobcem městského mobiliáře exportujícího do celého světa a několikanásobného držitele ocenění Red Dot Award za design.

Praxe a problematika

Stávající řešení se s rostoucím počtem zakázek stávalo nepřehledné, informace o rozpracovanosti zakázek byly v systému SAP Business One zdlouhavě dohledatelné a pro zahraniční obchodníky zcela nedostupné. Jedním z cílů bylo sbírat a distribuovat definované informace v reálném čase. Tento vstupní krok měl poskytnout podklady pro operativní plánování výroby. Další, zcela nově implementovanou kapitolou měla být digitalizace evidence kontroly kvality a její integrace s plánováním a výstupy pro obchodníky.

B2A řešení

Ve společnosti egoé kovo a.s. jsme postupně implementovali velmi podstatnou část našeho ekosystému B2A Digitální výroba.

Aplikace pro pracoviště

B2A Aplikace pro pracoviště umožnila zobrazení výrobního plánu včetně potřebné dokumentace a evidenci rozpracovanosti zakázek. To vše v reálném čase.

integrační řešení kovocité

Aplikace pro plánování výroby

B2A Aplikace pro plánování výroby dává plánovačům a mistrům možnost vytvářet a kdykoli aktualizovat přesný plán výroby, pro jednotlivá pracoviště.

Aplikace pro kontrolora

B2A Aplikace pro kontrolora pak řeší kompletní evidenci kontroly kvality včetně fotodokumentace a statistických výstupů.

Aplikace pro obchodníky

B2A Aplikace pro obchodníky dává všem obchodníkům náhled do rozpracovanosti zakázek, o které se starají. V případě jakéhokoli evidovaného problému pak obchodníka notifikuje o vzniklých událostech.

Aplikace pro dopravu

B2A Aplikace pro dopravu nahrazuje kvanta emailové komunikace s externími dodavateli velmi efektivní webovou aplikací, přes kterou jsou centralizovány veškeré poptávky dopravy.

Přínos

Ve společnosti došlo díky implementaci jednotlivých aplikací B2A Digitální výroba k výraznému zefektivnění distribuce informací. Snížil se počet emailů, telefonátů a osobních dotazů, které denně brzdily mnoho pracovníků v jejich práci.

Veškeré informace o rozpracovanosti zakázek, evidovaných neshodách a plánu výroby jsou k dispozici v reálném čase všem, kteří je potřebují.

Prohlédněte si další případové studie

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram