Přínosy digitalizace výroby pro oblast kvality

17. 3. 2021

Společnost Intemac Solutions, s.r.o. - zabývající se poradenstvím českým firmám v oblasti implementace digitálních technologií - nás pozvala, abychom se zúčastnili prvního studiového webináře, který se konal 3.března 2021 v Kuřimi.  Webinář byl zaměřený na téma Zlepšování kontroly kvality díky digitálním nástrojům, a to konkrétně na přínosy digitalizace ve výrobních firmách.

V rámci webináře jsme se podělili především o zkušenosti našich zákazníků, včetně přínosů B2A DIMA aplikací v oblasti kvality jejich provozů.

Již na úvod zmínil pan Petr Minář, manažer programu DIGIMAT, zajímavou skutečnost: „Ve výrobních podnicích se běžně setkávám s náklady na externí nekvalitu, a to v rozsahu až 3 % ročního finančního obratu. Pokud má tedy například firma roční obrat 100 mil. Kč, tak ty 3 % představují ztrátu přibližně 3 000 000 Kč ročně!“

Proto jsem se rozhodl shrnout a sepsat čtyři, z mého pohledu nejzásadnější, přínosy digitalizace pro oblast kvality, které byly rozebírány také na zmiňovaném webináři. A to v návaznosti na funkcionality B2A aplikací.

1.   Mít vše na dosah

Digitalizace všeobecně zjednodušuje distribuci důležitých informací, čímž se zamezuje tomu, aby pracovník pracoval s neaktuálními informacemi. Pokud má pracovník vše aktuální k dispozici a na dosah, může si jednoduše zkontrolovat, zda používá správné nářadí nebo materiál, zda pracuje dle aktuálního technologického postupu a výrobní dokumentace.

V rámci našich aplikací je dostupná například funkce Časová osa, která chronologicky zobrazuje životní cyklus daného výrobku. Díky ní je možné vidět, kdo a kdy na dané výrobní zakázce pracoval nebo kdo prováděl evidenci, a to včetně poznámek a fotodokumentace. Tato funkce se často používá pro zpětnou retrospektivu především v případech přijetí reklamace, protože díky ní lze jednoduše rozklíčovat možné důvody nekvality.

2.   Sběr informací

Moderní technologie, jako je například iPad, umožňují jednoduchou interakci. Proto je v rámci B2A aplikací umožňováno:

  • Evidence zmetků – když má společnost přehled o aktuální zmetkovitosti ve výrobě, může zavčas zasáhnout pozastavením výroby, provedením nápravných opatření a poté znovuspuštěním výrobyů
  • Pořizování fotografií – fotografie mají většinou mnohem větší vypovídající hodnotu než psaný text, proto se využívají na mnoha místech v našem systému; jedná se například o evidenci kontroly, evidenci naměřených hodnot, evidenci pracovního postupu nebo hlášení vadného kusu,
  • Naměřené hodnoty – papír snese vše, i mimotoleranční hodnoty. Proto je dobré mezioperační kontrolu digitalizovat, čímž probíhá vyhodnocování real-time, a je možné v případě problémů okamžitě reagovat a provést nápravná opatření.

3.   Zjednodušení komunikace

Jestliže bude ve výrobě složitá komunikace, mohou nastat dva problémy:

  • Nižší efektivita – čas, který pracovník stráví chůzí po výrobní hale většinou není zahrnut v ceně výrobku. Proto je tento čas vysoce neefektivní; a ze zkušenosti u našich zákazníků je známo, že tento čas může být až 45 minut za směnu,
  • Zvýšení nekvality – pracovníci občas nechtějí řešit problémy a namísto toho, aby si na pomoc přivolali zkušenější osobu, problém přejdou a vytvářejí tím další zmetky. Přitom vše by bylo možné díky digitalizaci a real-time komunikaci možné odhalit již na počátku samotného procesu.

Pro zjednodušení komunikace je možné využívat chytrá zařízení, jako jsou iPady nebo iPhone, kterými můžete jednoduše kontaktovat kontrolora, technologa nebo kohokoli jiného. Kontaktované osobě přijde na její zařízení pomocí aplikace obratem notifikace, díky které si může zprávu otevřít, přečíst a okamžitě reagovat. Zprávy podporují také přenos fotografií a videa.

4.   Dodržování procesů

I přesto, že jsou procesy ve firmě dobře nastaveny, může docházet k jejich nedodržování, a to samotnými pracovníky. Pokud však budou přeneseny do digitální podoby, systém dokáže zajistit, aby nedodržování nebylo možné.

Předpokladem pro to, aby systém fungoval správně, je mít správná data včetně jejich struktury. Před samostatnou digitalizací výroby je proto důležité se zaměřit na narovnání dat, včetně digitalizace „excelů“. Tímto se zajistí, že práci může provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který bude dodržovat posloupnost operací, předpis mezioperační kontroly aj.

Přínosy digitalizace výroby
přínosy digitalizace

Závěrem

Digitalizace je nedílnou součástí moderní výroby a přínosy, které umožňuje jsou nesporné. Transformace však není okamžitý a jednoduchý proces. Z vlastní zkušenosti proto doporučuji transformaci rozdělit na menší celky a jít nejdříve od těch nejdůležitějších, což bezesporu "snížení nekvality" je.

Příkladem je střední výrobní společnost s obratem 100 mil. Kč, kde dle průzkumu náklady na zmetky činí přibližně 3 mil. Kč. Pokud by ve finále digitalizace výroby pomohla snížit zmetkovitost o 50 %, došlo by k úspoře ve výši až 1,5 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pak mohou být využity a investovány právě do oblasti digitalizace a pomoci tak k celkovému a dlouhodobému rozvoji firmy s přínosy do budoucna.

< Zpět na VÝPIS AKTUALIT

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram