Inovace vs. přirozená lidská averze vůči změnám. Nebojte se jít novým směrem!

16. 12. 2020

Člověk je přirozeně averzní vůči jakýmkoli novinkám či změnám. V B2A se proto soustředíme především na to, abychom poskytovali lidem nástroje, které jsou jim přirozené, které znají z běžného osobního života. S využitím moderních technologií, jako jsou tablety a telefony, dokážeme vyřešit nejeden problém vyskytující se v provozech mnoha podniků. Ať už se jedná o oblast efektivity, kvality, flexibility či on-time delivery. Naše řešení tkví hlavně v jednoduchých nástrojích, které zefektivní každodenní činnosti. Přinesli jsme inovace a řešení (nejen) do průmyslového odvětví.

Technologie jako takové umožňují odstranit zbytečnou či přebytečnou práci, která není pro podnik nijak produktivní. člověk je ale přirozeně averzní vůči novinkám či změnám. Proto jsme se chopili konceptu tzv. "7 statečných". To znamená, že jsme v podnicích, kde se implementovalo naše řešení, vybrali 7 uživatelů (pracovníků), kteří měli možnost aplikace v provozu přednostně odzkoušet, otestovat. Ve finále za námi po týdnu chodili zbylí pracovníci, kteří chtěli najednou tablety používat také. Toto jsou reálné příklady z praxe, důkaz místo slibů! Proto se snažíme motivovat (nejen) průmyslové hráče především pomocí best-practises. Využitím reálných aplikací či dema v "terénu" lidé zjišťují, že jsou naše aplikace velice uživatelsky přívětivé a také samotná implementace v podniku není nijak složitá.

Základ naší činnosti spočívá v tom, že umožňujeme lidem pracovat s  přirozenými nástroji, které umožňují a pomáhají sbírat data tam, kde to jinak není tak snadné. A není důležité, zda se jedná o oblast průmyslu nebo dopravy, či zdravotnictví. Hlavní princip je ve všech oblastech stejný - zvýšení efektivity a produktivity.

Velký potenciál však v současné krizové situaci vidíme především v oblasti zdravotnictví. Technologické možnosti několikanásobně převyšují to, co je člověk v běžném životě schopný adaptovat. Technologie mají vysokou přidanou hodnotu při každodenní práci např. doktorů či sester. Naše aplikace šetří čas, naše aplikace zachraňují životy! Nebojíme se změn, bouráme bariéry v oblastech inovací!

Více informací v interview Petra Kubíčka, zakladatele B2A, s Jiřím Böhmem, šéfredaktorem časopisu oRobotice.

inovace a moderní technologie (nejen) ve zdravotnictví
< Zpět na VÝPIS AKTUALIT

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit PRACOVNÍ nabÍdky
Základní informace
B2A Software Development, s.r.o.
Lešetín II 651
760 01 Zlín

IČ: 03322220
Office
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín
Zobrazit na mapách
(c) 2022 B2A Software Development s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram