Přínosy digitalizace výroby pro oblast kvality

17. 3. 2021

Společnost Intemac Solutions, s.r.o. - zabývající se poradenstvím českým firmám v oblasti implementace digitálních technologií - nás pozvala, abychom se zúčastnili prvního studiového webináře, který se konal 3.března 2021 v Kuřimi.  Webinář byl zaměřený na téma Zlepšování kontroly kvality díky digitálním nástrojům, a to konkrétně na přínosy digitalizace ve výrobních firmách.

V rámci webináře jsme se podělili především o zkušenosti našich zákazníků, včetně přínosů B2A DIMA aplikací v oblasti kvality jejich provozů.

Již na úvod zmínil pan Petr Minář, manažer programu DIGIMAT, zajímavou skutečnost: „Ve výrobních podnicích se běžně setkávám s náklady na externí nekvalitu, a to v rozsahu až 3 % ročního finančního obratu. Pokud má tedy například firma roční obrat 100 mil. Kč, tak ty 3 % představují ztrátu přibližně 3 000 000 Kč ročně!“

Proto jsem se rozhodl shrnout a sepsat čtyři, z mého pohledu nejzásadnější, přínosy digitalizace pro oblast kvality, které byly rozebírány také na zmiňovaném webináři. A to v návaznosti na funkcionality B2A aplikací.

1.   Mít vše na dosah

Digitalizace všeobecně zjednodušuje distribuci důležitých informací, čímž se zamezuje tomu, aby pracovník pracoval s neaktuálními informacemi. Pokud má pracovník vše aktuální k dispozici a na dosah, může si jednoduše zkontrolovat, zda používá správné nářadí nebo materiál, zda pracuje dle aktuálního technologického postupu a výrobní dokumentace.

V rámci našich aplikací je dostupná například funkce Časová osa, která chronologicky zobrazuje životní cyklus daného výrobku. Díky ní je možné vidět, kdo a kdy na dané výrobní zakázce pracoval nebo kdo prováděl evidenci, a to včetně poznámek a fotodokumentace. Tato funkce se často používá pro zpětnou retrospektivu především v případech přijetí reklamace, protože díky ní lze jednoduše rozklíčovat možné důvody nekvality.

2.   Sběr informací

Moderní technologie, jako je například iPad, umožňují jednoduchou interakci. Proto je v rámci B2A aplikací umožňováno:

  • Evidence zmetků – když má společnost přehled o aktuální zmetkovitosti ve výrobě, může zavčas zasáhnout pozastavením výroby, provedením nápravných opatření a poté znovuspuštěním výrobyů
  • Pořizování fotografií – fotografie mají většinou mnohem větší vypovídající hodnotu než psaný text, proto se využívají na mnoha místech v našem systému; jedná se například o evidenci kontroly, evidenci naměřených hodnot, evidenci pracovního postupu nebo hlášení vadného kusu,
  • Naměřené hodnoty – papír snese vše, i mimotoleranční hodnoty. Proto je dobré mezioperační kontrolu digitalizovat, čímž probíhá vyhodnocování real-time, a je možné v případě problémů okamžitě reagovat a provést nápravná opatření.

3.   Zjednodušení komunikace

Jestliže bude ve výrobě složitá komunikace, mohou nastat dva problémy:

  • Nižší efektivita – čas, který pracovník stráví chůzí po výrobní hale většinou není zahrnut v ceně výrobku. Proto je tento čas vysoce neefektivní; a ze zkušenosti u našich zákazníků je známo, že tento čas může být až 45 minut za směnu,
  • Zvýšení nekvality – pracovníci občas nechtějí řešit problémy a namísto toho, aby si na pomoc přivolali zkušenější osobu, problém přejdou a vytvářejí tím další zmetky. Přitom vše by bylo možné díky digitalizaci a real-time komunikaci možné odhalit již na počátku samotného procesu.

Pro zjednodušení komunikace je možné využívat chytrá zařízení, jako jsou iPady nebo iPhone, kterými můžete jednoduše kontaktovat kontrolora, technologa nebo kohokoli jiného. Kontaktované osobě přijde na její zařízení pomocí aplikace obratem notifikace, díky které si může zprávu otevřít, přečíst a okamžitě reagovat. Zprávy podporují také přenos fotografií a videa.

4.   Dodržování procesů

I přesto, že jsou procesy ve firmě dobře nastaveny, může docházet k jejich nedodržování, a to samotnými pracovníky. Pokud však budou přeneseny do digitální podoby, systém dokáže zajistit, aby nedodržování nebylo možné.

Předpokladem pro to, aby systém fungoval správně, je mít správná data včetně jejich struktury. Před samostatnou digitalizací výroby je proto důležité se zaměřit na narovnání dat, včetně digitalizace „excelů“. Tímto se zajistí, že práci může provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který bude dodržovat posloupnost operací, předpis mezioperační kontroly aj.

Přínosy digitalizace výroby
přínosy digitalizace

Závěrem

Digitalizace je nedílnou součástí moderní výroby a přínosy, které umožňuje jsou nesporné. Transformace však není okamžitý a jednoduchý proces. Z vlastní zkušenosti proto doporučuji transformaci rozdělit na menší celky a jít nejdříve od těch nejdůležitějších, což bezesporu "snížení nekvality" je.

Příkladem je střední výrobní společnost s obratem 100 mil. Kč, kde dle průzkumu náklady na zmetky činí přibližně 3 mil. Kč. Pokud by ve finále digitalizace výroby pomohla snížit zmetkovitost o 50 %, došlo by k úspoře ve výši až 1,5 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pak mohou být využity a investovány právě do oblasti digitalizace a pomoci tak k celkovému a dlouhodobému rozvoji firmy s přínosy do budoucna.

< Zpět na VÝPIS AKTUALIT

Další články z kategorie

23. 12. 2021
Úspěšný vstup do nového roku a svátky plné pohody, klidu a odpočinku přeje celý tým B2A!

Přejeme všem obchodním partnerům i dalším příznivcům vánoční svátky přesně takové, jaké máte nejraději. Plné pohody, odpočinku, dobrého jídla a společnosti těch nejbližších. Děkujeme za perfektní spolupráci v roce 2021 a přejeme šťastný a úspěšný vstup do roku 2022!

PŘEČÍST
6. 12. 2021
První krůčky k digitalizaci zdravotnictví probíhají i u nás v ČR

Dříve trávili novorozenci na oddělení týdny, někdy i měsíce. A rodiče v permanentním stresu pendlovali mezi nemocnicí, domovem a prací. A dnes. Dnes jsme pokročili tak daleko, že pokud to zdravotní stav alespoň trochu dovolí, miminko můžou rodiče po pár dnech vzít domů. Sžívat se a užívat si společné chvíle. A hlavně – být v […]

PŘEČÍST
6. 11. 2021
Proč cílíme na User Centric Approach

Zastáváme názor, že spokojení zaměstnanci jsou těmi největšími tahouny firemního rozvoje. Při vylaďování našich aplikací hrál proto „user centric approach„ vždy zásadní roli… Správně pojmenovat nám jej ale pomohla až společnost Apple. Místo zaměření na procesy, které ještě nefungují, se zaměřujeme právě na přání a priority konkrétních lidí na konkrétních pozicích a stavíme softwarové vrstvy, které přesně odpovídají […]

PŘEČÍST
30. 10. 2021
Petr Kubíček jako host v novém díle podcastu #salesbooster

O tom, proč je metoda „user centric approach“ základním stavebním kamenem úspěšné digitalizace nebo jak se za posledních sedm let změnit náš mindset v B2A, hovořil Petr Kubíček (CEO v B2A) s Petrem Sobotkou v novém díle podcastu SalesBooster. „S Petrem Sobotkou se znám už od dob vysokoškolského studia… a tak jsem jeho nabídku zúčastnit se jako […]

PŘEČÍST
30. 9. 2021
Tři fáze designování komponent – 3.díl

V této závěrečné fázi designování komponent se zaměříme na použitelnost CSS, zamyslíme se nad možným rozšířením o tabulkové direktivy a uvedeme si jejich hlavní výhody. Pro ty z vás, které předchozí dva díly minuly, uvádím níže odkazy k přiblížení tématu: Tři fáze designování komponent – 1.díl Tři fáze designování komponent – 2.díl CSS Vstup do […]

PŘEČÍST
1. 7. 2021
RabbitMQ - implementace message brokera

Message broker Message broker je software, který dovoluje, jak už název vypovídá, různým aplikacím či službám komunikovat a vyměňovat si mezi sebou informace. Tyto brokery využívají ke komunikaci různých protokolů (např. AMQP), což dovoluje aplikacím být na sobě nezávislé a komunikovat mezi sebou i přes to, že jsou napsány v různých jazycích či běží na rozdílných […]

PŘEČÍST
19. 5. 2021
Fastlane z trochu jiného úhlu pohledu

Zřejmě všichni iOS vývojáři již slyšeli o nástroji Fastlane, který se využívá k automatizaci činností v průběhu celého vývoje nejen iOS aplikací. Jako první nás nejspíše napadne jejich generování, testování a vydávání. My se dnes ale podíváme na jiné - možná ne tolik rozšířené - využití, které tento nástroj rovněž poskytuje. Fastlane Fastlane umí podat […]

PŘEČÍST
29. 4. 2021
Tři fáze designování komponent – 2.díl

V předchozím díle jsme si názorně ukázali design tabulkové komponenty tzv. “from scratch” jen za pomocí HTML a CSS. Markup jsme rozčlenili do komponent za pomocí BEM konvence pojmenování CSS tříd, a tímto jsme si předchystali půdu pro pokračování, které je uvedeno v tomto 2.dílu. Celá tato třídílná série je do jisté míry na sobě nezávislá […]

PŘEČÍST
16. 3. 2021
Přínosy digitalizace výroby pro oblast kvality
PŘEČÍST
4. 3. 2021
Tři fáze designování komponent - 1.díl

Dnešní článek je první částí z třídílné série o designování komponent ve třech doporučených krocích (fázích). Nenechte si tedy ujít ani následující dvě části, které budou po vydání tohoto článku následovat, abyste mohli finální výsledek zhodnotit jako celek! Fáze první (CSS first approach) Dnes si na konkrétním příkladu tabulkového layoutu ukážeme první fázi, kterou by designování komponent […]

PŘEČÍST

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit pracovní nabídky
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram