Swift - enum vs. struct

4. 2. 2021
Swift - enum nebo struct?

Při programování je často potřebné definovat konstanty - například dny, měsíce, možné akce, apod. V jazyce swift v této souvislosti kdekoho jako první napadne použít výčtový typ - enum.
V jistých situacích můžeme ale narazit na jistá omezení enumu, a je dobré znát další možnosti, jak se s tím vypořádat.

Enum

Jedná se o výčtový typ, který obsahuje konečné množství hodnot. Může být reprezentován libovolným základním datovým typem, obsahovat další asociované hodnoty, metody nebo počítané property. U jednotlivých hodnot lze počítat s implicitní konverzí na základní reprezentaci (pro Int inkrementálně, pro String totožně s názvem, atd.). Nebo ji uvést explicitně.
Jednoduchý výčtový typ může vypadat následovně:

Případná rozšíření mohou přidávat pouze nové metody nebo property, nikoliv nové hodnoty. Toto omezení ve výsledku znamená, že uvedený enum musí být vždy kompletní už ve své definici, což nemusí být vyhovující například v modulárních aplikacích. Následující kód obsahuje příklad jednoduchého rozšíření:

Enum se následně většinou používá v podmínkových výrazech, kdy nejčastěji vidíme konstrukci switch. Zde si ale ukážeme, jak lze sestavit podmínku s využitím základní reprezentace výčtového typu:

Jelikož má enum explicitně uveden základní datový typ, kterým je reprezentovaný, lze jej z proměnné takového typu i zkonstruovat. Toto může být výhodné například tehdy, kdy se enum vyskytuje v datovém modelu aplikace použitém pro reprezentaci dat ze serveru. Enum nabízí i implicitní konstruktor init?(rawValue:). Nepřehlédněte především fakt, že konstruktor je označen jako failable, viz následující ukázka:

Struct

Struct je heterogenní datová struktura, která se často používá k reprezentaci dat v aplikaci (modely). Jejich použití tímto ovšem není limitováno a lze je využít, mimo jiné, i jako alternativu k výčtovému typu. Pokud tedy nahradíme dříve uvedený enum, struktura může vypadat následovně:

V případě podmínky s využitím základní reprezentace výčtového typu vidíme, že kód po změně na strukturu zůstal naprosto stejný. Pokud se v aplikaci vyskytují pouze obdobné konstrukce stavějící na základní reprezentaci enumu (například pro konstanty), může být přechod na strukturu se statickými konstantami vskutku přínosný, zejména v modulárním kódu.

Přechod na strukturu se statickými konstantami s sebou ovšem nese i nevýhody. U výčtového typu jsme byli schopni jej zkonstruovat přímo z textové hodnoty, což v případě struktury není implicitně možné. Nabízí se samozřejmě možnost obdobné chování doimplementovat ručně (viz ukázka kódu níže), ovšem i zde existuje jistá omezení. Při použití statických konstant je totiž nutné mít na paměti to, že statické proměnné se inicializují pomocí principu lazy loading, čili až v době prvního přístupu. V uvedeném příkladu to tedy znamená, že pole registeredCases se naplní všemi hodnotami až ve chvíli, kdy se ke všem těmto hodnotám poprvé přistoupí.

Závěr

Ukázali jsme si jednoduché použití výčtového typu v jazyce swift, který se používá zejména pro definování konstant nebo konečné sady hodnot. Někdy je ale právě toto omezení konečnosti pro naše použití nevyhovující, například v modulárních aplikacích. Lze proto výčtový typ nahradit strukturou se statickými konstantami, což usnadňuje vyšší modularizaci kódu, ovšem s určitými omezeními. Konečné rozhodnutí na použití těchto přístupů vždy závisí na konkrétní situaci.

Pokud Vám je swift blízký, je veškerý kód dostupný v github repozitáři zde.

< Zpět na VÝPIS AKTUALIT

Další články z kategorie

23. 12. 2021
Úspěšný vstup do nového roku a svátky plné pohody, klidu a odpočinku přeje celý tým B2A!

Přejeme všem obchodním partnerům i dalším příznivcům vánoční svátky přesně takové, jaké máte nejraději. Plné pohody, odpočinku, dobrého jídla a společnosti těch nejbližších. Děkujeme za perfektní spolupráci v roce 2021 a přejeme šťastný a úspěšný vstup do roku 2022!

PŘEČÍST
6. 12. 2021
První krůčky k digitalizaci zdravotnictví probíhají i u nás v ČR

Dříve trávili novorozenci na oddělení týdny, někdy i měsíce. A rodiče v permanentním stresu pendlovali mezi nemocnicí, domovem a prací. A dnes. Dnes jsme pokročili tak daleko, že pokud to zdravotní stav alespoň trochu dovolí, miminko můžou rodiče po pár dnech vzít domů. Sžívat se a užívat si společné chvíle. A hlavně – být v […]

PŘEČÍST
6. 11. 2021
Proč cílíme na User Centric Approach

Zastáváme názor, že spokojení zaměstnanci jsou těmi největšími tahouny firemního rozvoje. Při vylaďování našich aplikací hrál proto „user centric approach„ vždy zásadní roli… Správně pojmenovat nám jej ale pomohla až společnost Apple. Místo zaměření na procesy, které ještě nefungují, se zaměřujeme právě na přání a priority konkrétních lidí na konkrétních pozicích a stavíme softwarové vrstvy, které přesně odpovídají […]

PŘEČÍST
30. 10. 2021
Petr Kubíček jako host v novém díle podcastu #salesbooster

O tom, proč je metoda „user centric approach“ základním stavebním kamenem úspěšné digitalizace nebo jak se za posledních sedm let změnit náš mindset v B2A, hovořil Petr Kubíček (CEO v B2A) s Petrem Sobotkou v novém díle podcastu SalesBooster. „S Petrem Sobotkou se znám už od dob vysokoškolského studia… a tak jsem jeho nabídku zúčastnit se jako […]

PŘEČÍST
30. 9. 2021
Tři fáze designování komponent – 3.díl

V této závěrečné fázi designování komponent se zaměříme na použitelnost CSS, zamyslíme se nad možným rozšířením o tabulkové direktivy a uvedeme si jejich hlavní výhody. Pro ty z vás, které předchozí dva díly minuly, uvádím níže odkazy k přiblížení tématu: Tři fáze designování komponent – 1.díl Tři fáze designování komponent – 2.díl CSS Vstup do […]

PŘEČÍST
1. 7. 2021
RabbitMQ - implementace message brokera

Message broker Message broker je software, který dovoluje, jak už název vypovídá, různým aplikacím či službám komunikovat a vyměňovat si mezi sebou informace. Tyto brokery využívají ke komunikaci různých protokolů (např. AMQP), což dovoluje aplikacím být na sobě nezávislé a komunikovat mezi sebou i přes to, že jsou napsány v různých jazycích či běží na rozdílných […]

PŘEČÍST
19. 5. 2021
Fastlane z trochu jiného úhlu pohledu

Zřejmě všichni iOS vývojáři již slyšeli o nástroji Fastlane, který se využívá k automatizaci činností v průběhu celého vývoje nejen iOS aplikací. Jako první nás nejspíše napadne jejich generování, testování a vydávání. My se dnes ale podíváme na jiné - možná ne tolik rozšířené - využití, které tento nástroj rovněž poskytuje. Fastlane Fastlane umí podat […]

PŘEČÍST
29. 4. 2021
Tři fáze designování komponent – 2.díl

V předchozím díle jsme si názorně ukázali design tabulkové komponenty tzv. “from scratch” jen za pomocí HTML a CSS. Markup jsme rozčlenili do komponent za pomocí BEM konvence pojmenování CSS tříd, a tímto jsme si předchystali půdu pro pokračování, které je uvedeno v tomto 2.dílu. Celá tato třídílná série je do jisté míry na sobě nezávislá […]

PŘEČÍST
17. 3. 2021
Přínosy digitalizace výroby pro oblast kvality

Společnost Intemac Solutions, s.r.o. - zabývající se poradenstvím českým firmám v oblasti implementace digitálních technologií - nás pozvala, abychom se zúčastnili prvního studiového webináře, který se konal 3.března 2021 v Kuřimi.  Webinář byl zaměřený na téma „Zlepšování kontroly kvality díky digitálním nástrojům“, a to konkrétně na přínosy digitalizace ve výrobních firmách. V rámci webináře jsme […]

PŘEČÍST
16. 3. 2021
Přínosy digitalizace výroby pro oblast kvality
PŘEČÍST

Hledáme lidi s talentem a zapálením pro věc.

Zobrazit pracovní nabídky
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram