Digitalizace procesů ve výrobě

Ray Service

Ray Service, a.s. je česká výrobně obchodní společnost poskytující komplexní řešení v oblasti výroby kabelových svazků a dalších elektromechanických komponent. Mezi klienty společnosti patří zákazníci jako Airbus, Boeing nebo ŠKODA Motorsport. Dvacet let zkušeností v oboru a intenzivní rozvoj daly vzniknout silné moderní společnosti, jež je spolehlivým a vyhledávaným partnerem na nadnárodní úrovni.

Rostoucí poptávka po službách naší společnosti a zvyšující se variabilita výroby nás nasměrovaly ke zvýšení míry digitalizace výrobních a plánovacích procesů. Rozhodli jsme se eliminovat množství papíru, který nese informace o výrobních postupech, celkově optimalizovat proces kapacitního plánování a evidovat informace o kontrole kvality v reálném čase.

Praxe a problematika

V Ray Service byly pečlivě evidovány časy zahájení a ukončení výrobních operací prostřednictvím obvyklých terminálů pro čtení čárových kódu. Neustále rostoucí počet výrobních mechaniků a velmi podrobně struktorované technologické postupy s sebou nesly nemalou časovou režii na samotnou evidenci výrobních operací. Nabízel se prosor tento neefektivní čas eliminovat.

Oblastí, která velmi úzce souvisí s výrobou, je samotné plánování výrobních kapacit. S rostoucím počtem mechaniků a zakázek začal být dosavadní systém plánování výroby nedostačující, protože neúměrně rostly časové nároky na veškerou související agendu.

Samostatnou kapitolou, která má ale jednoznačnou návaznost na evidenci výrobních operací, pak byla evidence kontroly kvality. V této oblasti se rovněž nabízelo provést procesní úpravy a to zejména v otázce vytváření záznamů o kontrole v reálném čase a s přímou návaznosti na jednotlivá pracoviště.

B2A řešení

Ve společnosti Ray Service jsme postupně implementovali několik aplikací našeho ekosystému B2A Digitized Manufacturing a to v přímém propojení s populárním ERP Helios Orange.

Aplikace pro pracoviště

B2A Aplikace pro pracoviště přinesla požadovanou eliminaci papíru s technologickými postupy a zcela změnila proces evidence výrobních operací. Každý pracovník ve výrobě je vybaven tabletem, přes který eviduje jednotlivá započetí a odpis výrobních operací. Velmi komfortně je možno evidovat i jakýkoli prostoj ve výrobní činnosti. Samozřejmostí je zobrazení výrobní dokumentace, použitého nářadí a nahlédnutí do svého pracovního výkazu.

Aplikace pro plánování výroby

B2A Aplikace pro plánování výroby poskytuje náhled do výrobních kapacit jednotlivých business units. Díky možnosti nastavení parametrů každé jednotlivé směny, reflektuje kapacitní plán aktuální možnosti výroby a porovnává je s doposud provedenými odpisy práce. Veškerá data jsou čtena a zapisována přímo do ERP Helios Orange, neexistují excel tabulky. 

Aplikace pro kontrolora

B2A Aplikace pro kontrolora pak řeší kompletní evidenci kontroly kvality včetně fotodokumentace a statistických výstupů. Data jsou zaznamenávána z tabletu a zapisována přímo do ERP. Díky propojení s Aplikací pro pracoviště a systému notifikací o zjištěných neshodách a hlášení o podezření na vadný kus se výrazně zefektivňuje distribuce těchto informací mezi jednotlivými pracovníky.

Naše výroba je díky řešení od B2A o znatelný kus efektivnější, velmi dobře škálovatelná a připravena na další růst. V nastaveném směru digitalizace hodláme pokračovat využitím dalších aplikací, protože jejich přínos je z našeho pohledu a zkušenosti nepopiratelný, přičemž časové nároky na integraci do naší výroby velmi přívětivé.

Přínos

Cílem každé implementace B2A Digitized Manufacturing je zefektivnit procesy, učinit je snadno škálovatelnými a eliminovat duplicitu informací. Každá aplikace musí zapadat do procesní mozaiky zákazníka a přinášet jednoznačnou přidanou hodnotu.

Díky velmi dobře nastaveným procesům ve výrobě Ray Service mohl být potenciál implementovaných mobilních a webových aplikací využit do posledního detailu. Přínosy v kontextu úspory času, eleminace chyb vlivem lidského faktoru a zefektivnění distribuce informací jsou nesporné a jednoznačně měřitelné.Rádi Vám prozradíme více

Nechte nám svůj e-mail a my se Vám ozveme.

Ano, opravdu nabíráme