Měření obsazenosti pracovních míst

O-fice

Projekt O-fice Monitoring vznikl na základě identifikace mezery na trhu v měření obsazenosti pracovních a jednacích míst. Doposud chyběla možnost automatizovaně získat tvrdá data, na jejichž základě může být proveden maximálně efektivní návrh rozložení pracovních míst ve velkých office centrech.

Standardní postup při měření obsazenosti pracovních míst, kdy jednotlivá místa sleduje určený pracovník a zapisuje časy na papír, nám přijde v kontrastu s možnostmí moderních technologií jako neefektivní a bez možnosti sebemenší automatizace.

Praxe a problematika

Jakékoli měření, které se dotýká pracovního prostředí, je velmi citlivou oblastí v kontextu soukromí a komfortu zaměstnanců. Klíčové je, aby se lidé chovali maximálně přirozeně jako v případě, kdy žádné měření neprobíhá. Pokud pracovníci vidí, že někdo fyzicky sleduje, kolik času tráví u svého pracovního místa, mohou mít tendenci upravit své chování tak, aby, dle svého pohledu, splnili očekávání. Velmi snadno tak může dojít ke zkreslení v konečném důsledku velmi klíčových dat. Navíc je celý proces měření za pomoci lidského faktoru velmi náročný na organizaci, obtížně škálovatelný a s diskutabilními finančními nároky na realizaci.

B2A řešení

Navrhli a implementovali jsme řešení, které se opírá o moderní technologie (senzory pohybu, mikropočítače) a odstraňuje zmíněné nedostatky doposud standardních postupů. Stačí umístit senzory na jednotlivé pracovní místa, nakonfigurovat dny a časy měření a nechat pracovat techniku. Analytické nástroje v rámci O-fice Monitoring pak umožní získat informace o obsazenosti dle jednotlivých oddělení, v konkrétnch časových úsecích nebo průměry za celou dobu měření. Vše je možno sledovat vzdáleně kdykoli a odkudkoli.

Přesně takto si představujeme přístup k měření obsazenosti pracovních míst ve 21. století. Automatizovaný, přesný, efektivní, škálovatelný a přitom s nízkými nároky na organizaci.

Přínos

Výsledné řešení je celosvětově unikátní a umožňuje společnostem, které navrhují koncepci a architekturu kancelářských prostor, získat přesná data a podklady pro svá řešení. Tím jednak získávají značnou konkurenční výhodu a navíc mohou být v celém procesu návrhu efektivnější jak po organizační tak po finanční stránce.Rádi Vám prozradíme více

Nechte nám svůj e-mail a my se Vám ozveme.

Ano, opravdu nabíráme