Informační systém pro železniční dopravce

LokoTrain

Společnost LokoTrain s.r.o. poskytuje kompletní služby železničním dopravcům od pronájmu moderních lokomotiv, přes pronájem výkonu strojvedoucích až po kvalitní, rychlé a cenově dostupné vzdělávání v oblasti drážní dopravy.

„Neustálý nárůst počtu strojvedoucích způsoboval neúměrné navyšování časových nároků na veškeré související plánování a administrativu. Potřebovali jsme velmi specificky orientovaný systém, který zefektivní naši činnost a umožní se více soustředit na rozvoj společnosti.“

Praxe a problematika

Poptávka po výkonech strojvedoucích se vyznačuje značnou dynamikou, vše se rychle mění a na každý požadavek je nutno reagovat v co nejkratším čase a vždy při tom zohledňovat striktní pravidla pro zajištění bezpečnosti provozu na železnici. S počtem strojvedoucích, hnacích vozidel, zákazníků a rozšířením do dalších zemí pak extrémně roste komplexnost informací a všech rozhodovacích procesů. Společnost LokoTrain svým úspěšným růstem dospěla přesně do bodu, kdy se zavedení specializovaného řešení stalo nutností.

B2A řešení

Oblast železniční přepravy se, kromě konzervativnosti odvětví samotného, vyznačuje značnou geografickou roztříštěností informací. Jedná se tedy o ukázkový příklad prostředí, kde lze s velkou přidanou hodnotou aplikovat moderní mobilní technologie a práci s daty v reálném čase. 

Vyvinuli jsme unikátní Informační systém pro dopravce, který zohledňuje veškerá specifika železniční přepravy včetně evidence traťových úseků a oprávnění strojvedoucích na dané úseky. Veškeré plánování zakázek a alokace strojvedoucích nyní probíhají prostřednictvím tohoto systému. Sběr dat o aktuální pozici a výkonu strojvedoucích pak zajišťuje speciální mobilní aplikace na tabletu, která tvoří klíčový pracovní nástroj strojvedoucího.

„Řešení od B2A, jsme do ostrého provozu integrovali během pouhého jednoho měsíce a jeho přínos v mnoha ohledech předčil naše požadavky a očekávání. Můžeme se bez obav o udržitelnost procesů soustředit na rozvoj a růst.“

Přínos

Strukturovaná data o zakázkách, strojvedoucích a jejich výkonech centrálně evidovaná v Informačním systému a aktualizovaná v reálném čase z terénu razantně redukují čas nutný k řešení požadavků v rámci všech pracovních pozic od dispečerů, přes strojvedoucí až po účetní.

Zavedení Informačního systému a mobilní aplikace pro strojvedoucí přináší v neposlední řadě možnost škálovatelného růstu společnosti co do počtu strojvedoucích, zakázek a trhů bez neúměrného navyšování administrativního aparátu.Rádi Vám prozradíme více

Nechte nám svůj e-mail a my se Vám ozveme.

Ano, opravdu nabíráme