Digitalizace procesů ve výrobě

Kovocité

Výrobní společnost kovocité je srdcem skupiny mmcité, výrobce městského mobiliáře exportujícího do celého světa a několikanásobného držitele ocenění Red Dot Award za design.

„Opakovaný meziroční nárust obratu o desítky procent dotlačil naše stávající nástroje pro organizaci výroby na jejich hranici. Potřebovali jsme řešení, které bude schopno absorbovat náš růst a pomůže nám udržet deklarované termíny dodání a výstupní kvalitu.“

Praxe a problematika

Stávající řešení se s rostoucím počtem zakázek stávalo nepřehledné, informace o rozpracovanosti zakázek byly v systému SAP Business One zdlouhavě dohledatelné a pro zahraniční obchodníky zcela nedostupné. Jedním z cílů bylo sbírat a distribuovat definované informace v reálném čase. Tento vstupní krok měl poskytnout podklady pro operativní plánování výroby. Další, zcela nově implementovanou kapitolou měla být digitalizace evidence kontroly kvality a její integrace s plánováním a výstupy pro obchodníky.

B2A řešení

Ve společnosti kovocité jsme postupně implementovali velmi podstatnou část našeho ekosystému B2A Digitized Manufacturing.

Aplikace pro pracoviště

B2A Aplikace pro pracoviště umožnila zobrazení výrobního plánu včetně potřebné dokumentace a evidenci rozpracovanosti zakázek. To vše v reálném čase.

Aplikace pro plánování

B2A Aplikace pro plánování výroby dává plánovačům a mistrům možnost vytvářet a kdykoli aktualizovat přesný plán výroby, pro jednotlivá pracoviště.

Aplikace pro kontrolora

B2A Aplikace pro kontrolora pak řeší kompletní evidenci kontroly kvality včetně fotodokumentace a statistických výstupů.

Aplikace pro obchodníky

B2A Aplikace pro obchodníky dává všem obchodníkům náhled do rozpracovanosti zakázek, o které se starají. V případě jakéhokoli evidovaného problému pak obchodníka notifikuje o vzniklých událostech.

Aplikace pro dopravu

B2A Aplikace pro dopravu nahrazuje kvanta emailové komunikace s externími dodavateli velmi efektivní webovou aplikací, přes kterou jsou centralizovány veškeré poptávky dopravy.

„Díky řešení od B2A máme k kdykoli a odkudkoli k dispozici informace o plánu a stavu celého výrobního řetězce od přijetí objednávky, přes výrobu až po expedici. Výrazně se nám snížily časové nároky na dohledávání informací a víme, že s takovýmto nastavením můžeme dále efektivně růst.“

Přínos

Ve společnosti kovocité došlo díky implementaci jednotlivých aplikací B2A Digitized Manufacturing k výraznému zefektivnění distribuce informací. Snížil se počet emailů, telefonátů a osobních dotazů, které denně brzdily mnoho pracovníků v jejich práci.

Veškeré informace o rozpracovanosti zakázek, evidovaných neshodách a plánu výroby jsou k dispozici v reálném čase všem, kteří je potřebují.Rádi Vám prozradíme více

Nechte nám svůj e-mail a my se Vám ozveme.

Ano, opravdu nabíráme